Monthly Archives: February 2021

Mutual Aid Reboot

We have now finally gotten our shit together again. After the winter break, we had to reevaluate our capacity and availability for running the regular open hours for the space.

Mutual Aid Hours are back, now on Mondays between 18.00 and 20.00. 

These hours are a good time to drop by to restock the free shop or to fill the fridge with free food or maybe use the shower or the kitchen.

There are routines in place for handling covid and we keep physical distance from each other.

Nattsvart General Assembly

'Session of General Assembly in Versailles, March 25, 1871 ...
På Lördagen den 6 mars är det dags för General Assembly (på svenska ungefär Allmän Samling/Stormöte) på Nattsvart Verkstad! Du är inbjuden. I vanliga fall hade vi träffats på verkstan, men nu hålls samlingen på internet. Syftet med samlingen är att alla som är verksamma i Nattsvart och alla som vill vara verksamma i Nattsvart skall kunna träffa varandra, prata om saker som måste pratas om och koordinera saker med varandra. För att få länk till mötesrummet så skickar du ett mail till nattsvart_verkstad@riseup.net med rubriken “General assembly”. Länken till det zoom rum vi kommer använda skickas ut strax före mötet som ett svar på ditt mail.

När är det? 13.00 – 15.00, Lördag 6 mars 2021 (pauser inkluderade)


On Saturday the 6th of March it’s time for General Assembly of Nattsvart Verkstad! You are invited. If things were as usual we would meet up in person at the space, but this time we will host the meeting online. The purpose of the General Assembly is for everyone who already is, or wants to be, organized at Nattsvart Verkstad to be able to meet and talk and coordinate things together. To receive the link for the zoom room you need to send an email to nattsvart_verkstad@riseup.net with the subject line “General assembly”. The link to the zoom room we will use will be sent out just before the meeting starts as a response to your email.

When is it? 13.00 – 15.00, Saturday the 6th of March, 2021 (breaks included).