Vad är Nattsvart?

Nattsvart Verkstad är en gör-det-själv-verkstad som vill vara en öppen, gratis och säker plats där det är enkelt att engagera sig och vi tillsammans kan göra de saker vi vill och behöver. Ett ställe där vi stärker varandra så att vi tillsammans kan stå starkare i en ständigt mer fientlig stad. Vår grund ligger i idéer om autonomi och inbördes hjälp. Vi vill ha en värld där vi är fria och våra möjligheter inte bestäms av storleken på vår plånbok, färgen på vårt skin, språken vi talar, vår könsidentitet, mentala och fysiska förmåga eller sexualla läggning. Genom att organisera oss tillsammans försöker vi göra Nattsvart till en liten men växande del av denna värld.

Hittills har bland annat detta gjorts på Nattsvart: Screentryck-workshops, syjuntor, filmvisningar, folkkök, cykelfixande, bräd- och rollspel, självförsvarsträning, föreläsningar, studiecirklar och en himla massa gött häng. Vi som använder utrymmet bestämmer tillsammans vad utrymmet är, hur det behöver fungera, hur det ser ut. Om du kommer hit så använder du utrymmet.

Vi försöker ha så många öppna aktiviteter som vi kan. Vi publicerar även event på vår facebooksida, instagram och på gatorna.info. Är “flaggan” ute är det bara att komma in!

Såklart tolereras ingen sexism, ingen homo- eller transfobi och ingen rasism.

Organisation

Nattsvart är inte en grupp eller ett kollektiv – det är ett utrymme för oss och andra att använda. På Nattsvart finns det olika grupper och individer som gör olika saker. Det finns en arbetsgrupp som är ansvariga för att hålla stället öppet – dvs samla in donationer och betala räkningarna. Det finns en Stödförening vars enda funktion är att samla in pengar till hyran – vem som helst kan bli medlem och betala en månatlig medlemsavgift på valfritt belopp (oftast mellan 50 och 500 kronor). Vill du bli medlem i stödföreningen? Det är ett av de bästa sätten att stötta Nattsvart financiellt. Följ den här länken —-> https://form.jotformeu.com/93056390223352

<ENGLISH>

What is Nattsvart?

Nattsvart verkstad is a  DIY workshop with the ambition to provide a radical space for whatever
activities the people using it want to do. We want to be an open, free and safe space where its easy to get engaged and where we together can do the things we want and need. A place where we empower each other and our communities to stand stronger amidst an increasingly hostile city and world. Our foundation lies in ideas of autonomy and of mutual aid. We want a world where you are free and your possibilities are not defined by the size of your wallet, the colour of your skin, the language you speak, your gender, mental or physical abilities or your sexuality. By organizing together at Nattsvart we try to become a small but growing piece of that world.

So far some of the stuff people do at Nattsvart include screen printing, sewing, fixing up bikes, self-defence classes, popular kitchens, board- and roleplaying, film screenings, meetings, seminars, study circles and just hanging out. The people who are using the space define what it is, how it needs to function, how it looks. If you come here, you are using the space.

We try to have as many open activities as possible. We always advertise them on instagram, facebook and gatorna.info .If the “flag” is out, just pop in!

Of course, there is no tolerance for sexism, homo- or transphobia and racism.

Organization

Nattsvart is not one group or a big collective – it is a space for us and others to use. Within the space there are different groups and individuals doing different things. There’s a working group responsible for keeping the space running – i.e collecting donations and paying the bills. There’s a support organization which sole function is to collect donations for rent – anyone can become a member and pay a monthly membership fee of their choice (typically between 50 and 500 kronor). Do you want to become a member of Nattsvart Stödförening? It’s the best way to support Nattsvart financially, just follow this link —-> https://form.jotformeu.com/93056390223352