Nattsvart General Assembly

'Session of General Assembly in Versailles, March 25, 1871 ...
På Lördagen den 6 mars är det dags för General Assembly (på svenska ungefär Allmän Samling/Stormöte) på Nattsvart Verkstad! Du är inbjuden. I vanliga fall hade vi träffats på verkstan, men nu hålls samlingen på internet. Syftet med samlingen är att alla som är verksamma i Nattsvart och alla som vill vara verksamma i Nattsvart skall kunna träffa varandra, prata om saker som måste pratas om och koordinera saker med varandra. För att få länk till mötesrummet så skickar du ett mail till nattsvart_verkstad@riseup.net med rubriken “General assembly”. Länken till det zoom rum vi kommer använda skickas ut strax före mötet som ett svar på ditt mail.

När är det? 13.00 – 15.00, Lördag 6 mars 2021 (pauser inkluderade)


On Saturday the 6th of March it’s time for General Assembly of Nattsvart Verkstad! You are invited. If things were as usual we would meet up in person at the space, but this time we will host the meeting online. The purpose of the General Assembly is for everyone who already is, or wants to be, organized at Nattsvart Verkstad to be able to meet and talk and coordinate things together. To receive the link for the zoom room you need to send an email to nattsvart_verkstad@riseup.net with the subject line “General assembly”. The link to the zoom room we will use will be sent out just before the meeting starts as a response to your email.

When is it? 13.00 – 15.00, Saturday the 6th of March, 2021 (breaks included).