Stöd Nattsvart!

<ENGLISH BELOW>

Nattsvart är en gör-det-själv-verkstad som vill vara en öppen, gratis och säker plats där det är enkelt att engagera sig och vi tillsammans kan göra de saker vi vill och behöver. Ett ställe där vi stärker varandra så att vi tillsammans kan stå starkare i en ständigt mer fientlig stad.

Vår grund ligger i idéer om autonomi och inbördes hjälp. Vi vill ha en värld där vi är fria och våra möjligheter inte bestäms av storleken på vår plånbok, färgen på vårt skinn, språken vi talar, våra könsidentiteter, mentala och fysiska förmåga eller sexualla läggning. Genom att organisera oss tillsammans försöker vi göra Nattsvart till en liten men växande del av denna värld.

Hittills har bland annat detta gjorts på Nattsvart: Screentryck-workshops, syjuntor, filmvisningar, folkkök, cykelfixande, bräd- och rollspel, självförsvarsträning, föreläsningar, studiecirklar och en himla massa gött häng.

Läs mer om Nattsvart och hur vi organiserar oss här—-> VAD ÄR NATTSVART?


Hjälp till! Fyra sätt att hjälpa till med driften av Nattsvart:

1. Bli medlem och donera månadsvis

Följ denna länk för att bli medlem i Nattsvart Stödförening. Detta är det absolut bästa sättet att bidra ekonomiskt! Du bestämmer hur mycket du vill betala i medlemsavgift, något du kan ändra när som helst. Detta hjälper oss att få en stabil grundekonomi att betala hyran med. Vi rekommenderar en summa runt 50 – 500 kr (men även skitsmå donationer som sker regelbundet är jättebra för oss).

2. Då och då donationer

Du kan skicka oss en engångsdonation (eller flera såklart) till swish 123 473 00 99 märk betalningen “nattsvart”. Du kan också komma förbi verkstan på en aktivitet och lämna lite cash.

3. Kom på aktiviteter!

Vi försöker ha så många öppna aktiviteter som vi kan. Vi publicerar event på vår facebooksida, instagram och på gatorna.info.

4. Köp merch!

“Butiken” finns på plats i lokalen på herrestagränd 5 i högdalen. Alla pengarna går till drift och hyra!


<ENG>

Trust us – send money! Nattsvart verkstad is a  DIY workshop with the ambition to provide a radical space for whatever activities the people using it want to do. We want to be an open, free and safe space where its easy to get engaged and where we together can do the things we want and need. A place where we empower each other and our communities to stand stronger amidst an increasingly hostile city and world.

Our foundation lies in ideas of autonomy and of mutual aid. We want a world where you are free and your possibilities are not defined by the size of your wallet, the color of your skin, the language you speak, your gender, mental or physical abilities or your sexuality. By organizing together at Nattsvart we try to become a small but growing piece of that world.

So far some of the stuff people do at Nattsvart include screen printing, sewing, fixing up bikes, self defense classes, popular kitchens, board- and roleplaying, film screenings, meetings, seminars, study circles and just hanging out.

Read more about Nattsvart and how we organize here —-> VAD ÄR NATTSVART?


Contribute! Here are four ways to do it:

1. Become a member and donate monthly

Follow this link to become a member of Nattsvart Stödförening. This is by far the best way to contribute! You decide the amount of your membership fee/donation, we recommend between 50 and 500 kronor.

2. Once in a while donations

Send us a one time (or more) donation by swish to 123 473 00 99, message “nattsvart”. Otherwise you can also swing by sometime and drop us some cold cash 🙂

3. Come to our activities!

We try to have as many open activities as possible. We always advertise them on instagram, facebook and gatorna.info .

4. Buy merch!

The “store” is on site in the space at Herrestagränd 5 in Högdalen. All proceeds goes to the rent and day to day costs!