Atletiska klubben är tillbaka

Från och med den 24:e Januari blir det träning på nattsvart kl 18:30. Inga krav på träningsnivå. Passen anpassas till de som kommer. Bra att mejla nattsvart_verkstad@riseup.net om du planerar att komma! Ses på mattan!

From the 24th of January and onwards the training sessions at Nattsvart return! Starting at 18.30. No previous knowledge is needed. The level of the sessions is adapted to the participants of each session. Email nattsvart_verkstad@riseup.net if you are planning on showing up! See you on the training mat.