Nattsvarts Community and Mutual Aid center

The nattsvart mutual aid center is now a thing. See the page Community and Mutual Aid Center for more info! So far it is available in swedish, english, polish and turkish. Translations into other language will be up soon.

Nattsvarts center för gemensam hjälp är nu etablerad. Gå till sidan “Center för inbördes hjälp för mer info! Än så länge finns svensk, engelsk, turkisk och polsk översättning. Översättningar till fler språk är på g.