Virtual spaces


Såhär i COVID-19 tider kan det vara jäkligt jobbigt att inte kunna träffa folk ifall en fått ett symptom eller två. Vi tänke att det kan vara nice att möjliggöra socialt umgänge utan att i lika hög grad vara beroende av vår fysiska verklighet. Så vi skapade lite virtuella mötesplatser!

Ses på andra sidan! Swoosh!

JITSI.ORG: Varje dag klockan 18.00 är det störst chans att rummet är befolkat!
https://meet.jit.si/NattsvartSocial

VRchat: Om du gillar VR och använder VRchat så är detta den nuvarande platsen (planlöst hängande utan egentliga träfftider):
https://vrchat.com/i/barry-croftamanda-bb582

Vår interna plattform: Vi som är aktiva i nattsvart verkstad använder oss av ett internt verktyg för organisering som ligger på riseup.net, en behöver bli tillagd av någon av oss för att få tillträde till sidans privata funktioner. För att bli tillagd behöver en varit med på några fysiska events och knutit kontakt med oss på det sättet. Det finns några få sidor på det forumet som är publika.
https://we.riseup.net/nattsvart


ENG:

In the times of COVID-19 it can be pretty frickin’ lonely when in quarantine due to a symptom or two. We thought it could be nice to make socializing possible without being dependent on meat space. So we set up a few virtual meeting spaces!

See you on the flip side!

JITSI.ORG: Every day at 18.00 is your best bet at finding other peepz here!
https://meet.jit.si/NattsvartSocial

VRchat: If you’re into VR this is the place to be (no set times, just a change of scenery most of the time):
https://vrchat.com/i/barry-croftamanda-bb582

Our internal platform: The people active in the space are using a private coordination platform hosted by riseup.net. To get access to the private areas of the wiki you need to be added by someone already active. To get added you’ll need to have attended a few events and gotten to know us a bit. A few pages on the wiki is public access.
https://we.riseup.net/nattsvart