Virtual spaces

Vår discord server: https://discord.gg/pSDTbBpuXh

Vår interna plattform: Vi som är aktiva i nattsvart verkstad använder oss av ett internt verktyg för organisering som ligger på riseup.net, en behöver bli tillagd av någon av oss för att få tillträde till sidans privata funktioner. För att bli tillagd behöver en varit med på några fysiska events och knutit kontakt med oss på det sättet. Det finns några få sidor på det forumet som är publika.
https://we.riseup.net/nattsvart


Our discord channel: discord.gg/pSDTbBpuXh

Our internal platform: The people active in the space are using a private coordination platform hosted by riseup.net. To get access to the private areas of the wiki you need to be added by someone already active. To get added you’ll need to have attended a few events and gotten to know us a bit. A few pages on the wiki is public access.
https://we.riseup.net/nattsvart