Archives

MAYDAY

Kom till gemenskapsträdgården Circle A 14.00 på första maj för att festa, snacka skit om kapitalismen och konspirera som minst tills solen går ner!! Folk kommer samlas utspritt på olika platser i grupper på max 8 för att inte sprida viruset. Odlingen ligger på baksidan av Nattsvart Verkstad. Ta med musicz! Alla som kommer hjälps åt att fixa mat, saker att dricka och eld tillsammans 🙂 Vi på Nattsvart utlovar tipspromenad på 1a maj-tema! Vi kommer styra upp regnskydd ifall vädret blir kass. Själva Verkstan kommer vara öppen och det kommer gå att spela spel inomhus (även här kommer vi delas upp i smågrupper).

Come join us at the community garden Circle A at 14:00 on the 1st of may, trash talk capitalism and conspire until the sun sets!!! We will gather in small groups (not larger than 8 persons) in order to not spread the virus. The garden is “behind” Nattsvart Verkstad. Bring musicz! Everyone helps in organizing food, things to drink and keeping the fires burning 🙂 We at Nattsvart will organise a “Tipspromenad” on the theme of 1st of May! We will set up tarps in case of rain. The indoor space will be open and you will be able to play some games there, the space is big and will follow the same “smaller groups” principle.

General assembly

På Lördagen den 6 mars är det dags för General Assembly (på svenska ungefär Allmän Samling/Stormöte) på Nattsvart Verkstad! Du är inbjuden. I vanliga fall hade vi träffats på verkstan, men nu hålls samlingen på internet. Syftet med samlingen är att alla som är verksamma i Nattsvart och alla som vill vara verksamma i Nattsvart skall kunna träffa varandra, prata om saker som måste pratas om och koordinera saker med varandra. För att få länk till mötesrummet så skickar du ett mail till nattsvart_verkstad@riseup.net med rubriken “General assembly”. Länken till det zoom rum vi kommer använda skickas ut strax före mötet som ett svar på ditt mail.

När är det? 13.00 – 15.00, Lördag 6 mars 2021 (pauser inkluderade)


On Saturday the 6th of March it’s time for General Assembly of Nattsvart Verkstad! You are invited. If things were as usual we would meet up in person at the space, but this time we will host the meeting online. The purpose of the General Assembly is for everyone who already is, or wants to be, organized at Nattsvart Verkstad to be able to meet and talk and coordinate things together. To receive the link for the zoom room you need to send an email to nattsvart_verkstad@riseup.net with the subject line “General assembly”. The link to the zoom room we will use will be sent out just before the meeting starts as a response to your email.

When is it? 13.00 – 15.00, Saturday the 6th of March, 2021 (breaks included).