AK – Athletics klubb

Atletiska Klubben (AK) är ett initiativ som försöker samla folk i den anarkistiska och autonoma rörelsen att träna tillsammans.
Athletics klubb (AK) is an initiative trying to gather people within the autonomous and anarchist movement in physical activity and exercise.